Aktivitetsplan for SUS våren 2015

Vårmøte på Aschehoug forlag i Oslo, Sehesteds gate 3 (rett overfor Det Norske Teatret) tirsdag 10. mars kl 18.00. Foredragsholder: Janicke Solheim: "Sigrid Undset, Katti Anker Møller og kvinnebevegelsen". Janicke Solheim er leder av Drammen kvinnesaksforening, hun er filolog og litteraturviter. Hun har skrevet masteroppgave om Sigrid Undset. I år er det 100 år siden kvinnesaksforkjemperen Katti Anker Møller holdt sitt mest kjente foredrag om "Moder-skapets frigjørelse". I 1919 holdt hun det andre store foredraget "Kvindernes fødselspolitik". Blant Katti Anker Møllers skarpeste kritikere var Sigrid Undset. Janicke Solheim ønsker å vise at Undsets form for feminisme har flere likhetstrekk med nyere feminisme, slik det kommer til uttrykk i dag, både i feministisk teori, hos skjønnlitterære forfattere, i siste års feministiske bøker og i dagsaktuelle debatter.
Marit Borkenhagen informerer om Litteraturfestivalen 2015.

Hagedugnad på Bjerkebæk i begynnelsen av mai. Mer info følger.

Bursdagsselskap for Sigrid Undset på Bjerkebæk 20. mai. Klokkeslett kommer seinere. Helena Klarén leser.

Undsetforelesningen under Norsk litteraturfestival, Bjerkebæk onsdag 27. mai kl 18.00. Ved Sverre Mørkhagen

Sigrid Undset Selskapet - Postboks 457, 2603 Lillehammer
Design og utvikling av Rim Idè & Kommunikasjon