Sigrid Undset Selskapet

Sigrid Undset Selskapet, SUS, er en forening som gjennom sin virksomhet skal fremme interessen for Sigrid Undset og hennes forfatterskap samt støtte arbeidet med Norsk litteraturfestival, Sigrid Undset-dagene.

Vår venneforening som skal være både for lystlesere og fagfolk, finnmarkinger og lillehamringer, aktive festival-assistenter og passive støttemedlemmer. Foreningen arbeider som sagt med å fremme Sigrid Undsets forfatterskap, men er også en venneforening for alle som er glad i litteratur.

Når mennesker møtes i interessen for en yndlingsforfatter, oppstår "et slags lykkelig frimureri", skriver Sigrid Undset. Det er nettopp et slikt fellesskap vi vil invitere Undsets lesere til - gjennom arrangementer, bidrag til litteratur-festivalen på Lillehammer og ikke minst gjennom vårt medlemsblad Gymnadenia.

Finn oss på FacebookFinn oss på Facebook

Styret i SUS

 Kirsti Johnson, leder
 Helge Tordhol, kasserer
 Eva Hagen Haugen, styremedlem
 Jorid Vaagland, styremedlem
 Kristin Brandtsegg Johansen, styremedlem
 Marit Borkenhagen, styremedlem
 
Varamedlem:
Tone Ljoså
Else Elvenes

Valgkomite
Marit Eggen
Kjell Helge Moe
Inger Marie Bakke

Revisor:
 Inger Veiteberg

Redaksjonsråd Gymnadenia:
• Liv Bliksrud
• Nan Bentzen Skille
• Benedicta Windt-Val
• Sigrun Slapgard

Redaktør:
• Kristin Brandtsegg Johansen

Fjærpenn og blekkhus
Kontakt
Sigrid Undset Selskapet - Postboks 457, 2603 Lillehammer
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no