Velkommen

Sigrid Undset Selskapet (SUS) er en forening som gjennom sin virksomhet skal fremme interessen for Sigrid Undset og hennes forfatterskap samt støtte arbeidet med Norsk litteraturfestival, Sigrid Undset-dagene.

Finn oss på FacebookFinn oss på Facebook

Gymnadenia

Siste  nummer av Gymnadenia kommer ut i november hvert år.  På grunn av trykketekniske grunner er sidene 70 og 71 i siste nummer blanke denne gangen. Det er altså ikke noe som mangler der.

Vi håper våre abonnenter blir fornøyd med årets utgave!

Sigrid Undset
Sigrid Undset Selskapet - Postboks 457, 2603 Lillehammer
Design og utvikling av Rim Idè & Kommunikasjon