Sigrid Undsets forfatterskap

I 2007 var det hundre år siden Sigrid Undset debuterte med Fru Marta Oulie. Samlede romaner og fortellinger ble da utgitt nå på nytt og Kristin Lavransdatter blir oversatt til stadig nye språk. Under finnes en oversikt over Sigrid Undsets forfatterskap.

•  «Fru Marta Oulie»», 1907
•  «Den lykkelige alder», 1908
•  «Fortellingen om Viga-Ljot og Vigdis», 1909
•  «Jenny», 1911
•  «Fattige skjebner», 1912
•  «Våren», 1914
•  «Fortellinger om kong Artur og ridderne av det runde bord», 1915
•  «Splinten av trollspeilet», 1917
•  «De kloke jomfruer», 1918
•  «Kransen», 1920
•  «Vårskyer», 1921
•  «Husfrue», 1921
•  «Korset», 1922
•  «Sankt Halvards liv, død og jærtegn», 1925
•  «Olav Audunssøn i Hestviken», 1925
•  «Olav Audunssøn og hans barn», 1927
•  «Gymnadenia», 1929
•  «Den brennende busk», 1930
•  «Ida Elisabeth», 1932
•  «To europeiske helgener», 1933
•  «Elleve år», 1934
•  «Den trofaste hustru», 1936
•  «Norske helgener», 1937
•  «Madame Dorthea», 1939
•  «Tilbake til fremtiden», 1945 (engelsk utgave 1942)
•  «Lykkelige dager», 1947 (engelsk utgave 1942)
•  «Caterina av Siena», 1951
•  «Samlede romaner og fortellinger». Aschehoug, 1996. 20 b.
•  Skuespill og barnebøker
•  «I grålysningen», 1968 (1911)
•  «Sigurd and his brave companions. A tale of medieval Norway», 1943
•  «Sigurd og hans tapre venner», 1955
•  «Østenfor sol og vestenfor måne», 1972 (1927)
•  «Prinsessene i Berget det blå», 1973 (1928)
 
Annet
•  «Ungdom: Dikt», 1910
•  «Tre søstre: Essays», 1917
•  «Et kvinnesynspunkt», 1919
•  «Katholsk propaganda», 1927
•  «Etapper: Essays», 1929
•  «Etapper. Ny række: Essays», 1933
•  «Steen Steensen Blicher», 1946
•  «Artikler og taler fra krigstiden», red.: A. H. Winsnes, 1952
•  «Kjære Dea». Forord og kommentarer ved Christianne Undset Svarstad, 1979
•  «Kritikk og tro: tekster», red.: Liv Bliksrud, 1982
•  «Artikler og essays om litteratur», i utvalg ved Jan Fr. Daniloff, 1986
•  «Fred på jorden: fortellinger, beretninger, betraktninger», red.: C.Fr. Engelstad, 1992
•  «Essays», red.; Liv Bliksrud, 1996
•  «Den hellige Sunniva», med illustrasjoner av Gøsta af Geijerstam, 2000
•  «Essays og artikler 1910-1919», red: Liv Bliksrud, 2004
•  «Essays og artikler 1920-1929», red: Liv Bliksrud, 2006
•  «Essays og artikler 1930-1939», red: Liv Bliksrud, Aschehoug, 2007
•  «Essays og artikler 1940-1949», red: Liv Bliksrud, Aschehoug, 2008
Fjærpenn og blekkhus
Sigrid Undset Selskapet - Postboks 457, 2603 Lillehammer
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no