Undset Rectangle 1

 > 

 > 

Årsmelding 2021

Årsmelding 2021

Årsmøtet 2021 ble avholdt tirsdag 3. mars kl. 19 på Teams. Årsberetning, revidert regnskap og budsjett ble lagt fram og valg gjennomført.

Les årsmeldingen her