The Sigrid Undset Society

Nadja Rønningstad

Nadja Rønningstad Naturlyrikk i Sigrid Undsets diktsamling Ungdom (1910) De fleste som har lest noe av Sigrid Undset vil ha lagt merke til naturskildringene og metaforene knyttet til naturen. Romankarakterenes liv og følelser blir speilet og utdypet i naturen, som fungerer som bakteppe i fortellingene. Denne fascinasjon for og tolkning av naturen kan vi finne […]

Jennie Pedersen

Jennie Pedersen Pleiemoren som utfordring i Sigrid Undsets novelle «Frøken Smith-Tellefsen» (1912) Lenge har pleiemødrene vært i skyggen. De har hatt en sentral posisjon i et barns liv og oppvekst, men det er ikke blitt anerkjent. Pleiemødre har heller ikke selv hatt en stemme i en debatt om moderskap. Først de siste årene har man […]

Ida Otilde Haugland

Ida Otilde Haugland Var Undset antifeminist? Lønnsarbeid og frihetsidealer i «Selma Brøter» (1912)   Sigrid Undsets kvinnesyn har lenge vært kritisert av kvinnebevegelsen. Inntrykket av henne som antifeminist ble etablert allerede på begynnelsen av 1900-tallet, i forbindelse med hennes uttalelser om kvinnesaksdebatten (Hammerstrøm, 1998). I 1919 ga Undset ut essaysamlingen Et kvinde-synspunkt, hvor hun i […]

Bjørn T. Bøe

Bjørn T. Bøe «INGEN FÅR EN ANNENS LAGNAD» En lesning av Simon Darres rolle i Kristin Lavransdatter Sigrid Undsets historiske romantrilogi Kristin Lavransdatter[1] (1920-1921) har tradisjonelt blitt lest som en klassisk kjærlighetshistorie[2]. Romanen følger tittelkarakteren Kristin gjennom hennes liv i norsk senmiddelalder. I første bind, Kransen (1921), forloves Kristin med nabogårdssønnen Simon, men gifter seg […]

Frida Urheim

Frida Urheim Narsissistenes evige lengsel etter «gullregn og stjerneskudd» Narsissisme som kulturelt fenomen i Sigrid Undsets «Den lykkelige alder»   «Man går og tar på forskudd sine drømmer – dynger på og dynger på. Tilsist er alt som livet kan by på, for lite. Vi går alene – stirrer ned i oss selv, speider og […]