The Sigrid Undset Society

Gymnadenia

Gymnadenia har fått navn etter Sigrid Undsets roman Gymnadenia. Den fikk navn etter den lille, hvite orkideen som tidligere het gymnadenia, og som får en sentral betydning for verkets hovedperson Paul Selmer. Blomstens norske navn er kvitkurle eller hvitkurle. Det latinske navnet ble senere Leucorchis albida, nylig endret til Pseudorchis albida. Den vokser på kulturmark, på kalkrik grunn i lavlandets kyst og dalstrøk. De senere år har denne arten gått sterkt tilbake i sørlige Norge og er nå rødlistet som nær truet (NT). Hvitkurle har en mild vaniljeaktig duft og blomstene besøkes av en rekke insekter som suger nektar. Gynadenia kommer ut hver vår.