The Sigrid Undset Society

Undset-Forelesninger & Arkiv

Under finner du en oversikt over tekster, samlinger og forelesninger relevant til Sigrid Undset.

Siden 2000 har SUS bestilt et nyskrevet foredrag hvert år, gjerne fra en stemme som ikke har vært å høre særlig ofte i Undset-sammenheng. Foredraget er deretter trykket i samme års nummer av medlemsbladet “Gymnadenia”. Nå blir disse, med forfatternes tillatelse, etterhvert lagt ut på nettet.

Nedenfor har vi laget en liste over de foregående Undset-forelesningene, fra år til år.

Forelesninger:

Arkiv: