Undset Rectangle 1

 > 

 > 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SIGRID-UNDSET SELSKAPET

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SIGRID-UNDSET SELSKAPET

PÅ LESERIET CAFÉ (MØTEROMMET), WIESES GT. 2, LILLEHAMMER

DAGSORDEN:

 1. Åpning: Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Valg av
  – møteleder
  – referent
  –  to personer til å underskrive årsmøteprotokollen
 3. Årsmelding (blir ettersendt)
 4. Regnskap (blir ettersendt)
 5. Budsjett
 6. Valg
  – Leder
  – To styremedlemmer
  – To varamedlemmer
  – Valgkomite
  – Revisor
 7. Fastsetting av kontingent
 8. Innkomne saker: Ingen andre saker er meldt.

Etter årsmøtet blir det orientering om planlagte arrangementer.

Vel møtt til årsmøte!

Hilsen styret i Sigrid Undset-selskapet
Lillehammer februar 2020