Undset Rectangle 1

 > 

 > 

KJÆRE MEDLEM I SIGRID UNDSET-SELSKAPET

KJÆRE MEDLEM I SIGRID UNDSET-SELSKAPET

Vi minner om årsmøtet som blir avholdt onsdag 3. mars kl 19.00. Vi håper i det lengste vi kan møtes fysisk på Lillehammer, men det kan hende det må bli digitalt. Endelig beskjed om dette kommer sammen med årsmøtepapirene som sendes ut 17. februar. Saker til årsmøtet må altså sendes til leder@wordpress-561851-1818375.cloudwaysapps.com innen 16. februar. 


Beste hilsen styret i Sigrid Undset-selskapet