The Sigrid Undset Society

UNDSET-FORELESNINGER

Sigrid Undset-forelesningen ble lansert under Norsk Litteraturfestival i år 2000, og har siden vært en fast post på festivalens program. For å komme igang, fikk SUS støtte av Fritt Ord de tre første årene.

Siden 2000 har SUS bestilt et nyskrevet foredrag hvert år, gjerne fra en stemme som ikke har vært å høre særlig ofte i Undset-sammenheng. Foredraget er deretter trykket i samme års nummer av medlemsbladet “Gymnadenia”. Nå blir disse, med forfatternes tillatelse, etterhvert lagt ut på nettet.

Nedenfor har vi laget en liste over de foregående Undset-forelesningene, fra år til år.