The Sigrid Undset Society

GYMNADENIA

GYMNADENIA har fått navn etter Sigrid Undsets roman Gymnadenia. Den fikk navn etter den lille, hvite orkideen som tidligere het gymnadenia, og som får en sentral betydning for verkets hovedperson Paul Selmer. Blomstens norske navn er kvitkurle eller hvitkurle. Det latinske navnet ble senere Leucorchis albida, nylig endret til Pseudorchis albida. Den vokser på kulturmark, på kalkrik grunn i lavlandets kyst og dalstrøk. De senere år har denne arten gått sterkt tilbake i sørlige Norge og er nå rødlistet som nær truet (NT). Hvitkurle har en mild vaniljeaktig duft og blomstene besøkes av en rekke innsekter som suger nektar.Se Store norske leksikon. Hentet 5. mars 2020 fra https://snl.no/hvitkurleGYMNADENIA kommer ut hver vår.

Redaktør: Kristin Brandtsegg Johansen

Redaksjonsråd: Liv Bliksrud, Benedicta Windt-Val, Ellen Demmo, Brit Bildøen og Hedevig Anker

Postadresse:

Sigrid Undset Selskapet, pb. 457, 2603 Lillehammer

Nettadresse: www.undset.no

Eller direkte til redaktøren:

Kristin Brandtsegg Johansen, Bygdøy kapellvei 6 0287 Oslo

Design: Julie Gaathaug: post@juliegaathaug.noGYMNADENIA ut gratis til alle medlemmer av Sigrid Undset-selskapet.

2022:

2021:

2020:

2019:

2017:

2016:

I Gymnadenia 2016 trykket vi en kommentar til Guiseppe Caruso, som nå ligger vedlagt her:

Torbjørn Olsens – Kommentar til Giuseppe Caruso

Giuseppe Caruso svar til Torbjørn Olsens kommentar, ligger vedlagt her: 

Giuseppe Carusos svar til Torbjørn Olsen

2015:

2014:

I september 2014 disputerte Giuseppe Caruso med doktoravhandlingen Sigrid Undset – A Modern Crusader Samme år presenterte Gymnadenia avhandlingen og trykket et sammendrag av innholdet. For de som ønsker å lese doktordisputasen, finnes den på følgende link:

helda.helsinki.fi/handle

2013:

2008:

2007:

2002:

2001:

2000: