The Sigrid Undset Society

GYMNADENIA

GYMNADENIA har fått navn etter Sigrid Undsets roman Gymnadenia. Den fikk navn etter den lille, hvite orkideen som tidligere het gymnadenia, og som får en sentral betydning for verkets hovedperson Paul Selmer. Blomstens norske navn er kvitkurle eller hvitkurle. Det latinske navnet ble senere Leucorchis albida, nylig endret til Pseudorchis albida. Den vokser på kulturmark, på kalkrik grunn i lavlandets kyst og dalstrøk. De senere år har denne arten gått sterkt tilbake i sørlige Norge og er nå rødlistet som nær truet (NT). Hvitkurle har en mild vaniljeaktig duft og blomstene besøkes av en rekke innsekter som suger nektar.Se Store norske leksikon. Hentet 5. mars 2020 fra https://snl.no/hvitkurleGYMNADENIA kommer ut hver vår.

Redaktør: Kristin Brandtsegg Johansen

Redaksjonsråd: Liv Bliksrud, Benedicta Windt-Val, Ellen Demmo, Brit Bildøen og Hedevig Anker

Postadresse:

Sigrid Undset Selskapet, pb. 457, 2603 Lillehammer

Nettadresse: www.undset.no

Eller direkte til redaktøren:

Kristin Brandtsegg Johansen, Bygdøy kapellvei 6 0287 Oslo

Design: Julie Gaathaug: post@juliegaathaug.noGYMNADENIA ut gratis til alle medlemmer av Sigrid Undset-selskapet.

2021: