The Sigrid Undset Society

Bli medlem

Medlemspriser

Enkeltmedlemmer: kr 250,-

 Medlemmer bosatt i utlandet: NOK 350,-

  Foreninger og organisasjoner: kr 500,–

  Bedrifter: kr 1000,-

Som medlem i SUS får du:

Årsskriftet Gymnadenia fritt tilsendt. Gymnadenia utgis hver vår.

Medlemspris på arrangementer i regi av SUS alene eller i samarbeid med andre (som Nobelforedraget og Undset-forelesningen).

25 % rabatt på museumsbillett på Bjerkebæk, Sigrid Undsets hjem.

Rabatt på mat/drikke i kafeen på Bjerkebæk.

Jevnlige nyhetsbrev (pr. e-post) med informasjon om selskapets arrangementer og annet Undset-relatert stoff.

Følg med på Sigrid Undset-selskapet og Gymnadenia på Facebook

 

Årlige arrangementer i regi av SUS, evt. i samarbeid med andre:

Vårmøte hos Aschehoug Forlag i Oslo.

Markering av Sigrid Undsets fødselsdag på Bjerkebæk 20. mai (i samarbeid med Stiftelsen Lillehammer Museum).

«Undset-forelesningen» under Norsk litteraturfestival.

Hagedugnad i Sigrid Undsets hage på Bjerkebæk om våren.

Høstarrangement med foredrag om årets Nobelprisvinner i litteratur (i samarbeid med Litteraturhus Lillehammer).

Flere andre arrangementer i Lillehammer, med variert program.