Undset Rectangle 1

 > 

 > 

SAKSPAPIRER TIL ÅRSMØTET 3. MARS 2020

SAKSPAPIRER TIL ÅRSMØTET 3. MARS 2020

Til Sigrid Undset-selskapets medlemmer

Vedlagt følger årsmelding og regnskapsdokumenter.

Årsmelding 2019 
Resultatregnskap 2019
Balanse 2019
Kontoplan og bilag 2019
Noter til regnskap 2019

Årsmøtet holdes tirsdag 3. mars 2020 kl 19, på Leseriet Café (møterommet), Wieses gt. 2, Lillehammer.Med vennlig hilsen
Sigrid Undset-selskapets styre