Velkommen

Sigrid Undset Selskapet (SUS) er en forening som gjennom sin virksomhet skal fremme interessen for Sigrid Undset og hennes forfatterskap samt støtte arbeidet med Norsk litteraturfestival, Sigrid Undset-dagene.

Finn oss på FacebookFinn oss på Facebook

Gymnadenia

Siste  nummer av Gymnadenia kommer ut i november hvert år.  Kunstneren som har laget forsiden av siste utgave av Gymnadenia, er Kari Rolfsen. Hun er tegner, grafiker og billedhogger.
Vi håper våre abonnenter blir fornøyd med årets utgave!

Det har vært redaktørskifte i Gymnadenia. Kristin Brandtsegg Johansen har tatt over som redaktør. Vi takker Ellen Demmo for godt arbeid som redaktør i to år. Hun går nå over i redaksjonsrådet. Og vi ønsker Kristin Brandtsegg Johansen velkommen og lykke til med redaktørjobben!

Sigrid Undset
Sigrid Undset Selskapet - Postboks 457, 2603 Lillehammer
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no