Velkommen

Sigrid Undset Selskapet (SUS) er en forening som gjennom sin virksomhet skal fremme interessen for Sigrid Undset og hennes forfatterskap samt støtte arbeidet med Norsk litteraturfestival, Sigrid Undset-dagene.

Finn oss på FacebookFinn oss på Facebook

Gymnadenia

Årets nummer av Gymnadenia kommer som vanlig ut i november. Bladet er sendt i posten til våre medlemmer. På grunn av trykketekniske grunner er sidene 70 og 71 blanke denne gangen. Det er altså ikke noe som mangler der.

Vi håper våre abonnenter blir fornøyd med årets utgave!

Sigrid Undset
Sigrid Undset Selskapet - Postboks 457, 2603 Lillehammer
Design og utvikling av Rim Idè & Kommunikasjon