The Sigrid Undset Society

Sigrid Undset Selskapet

Sigrid Undset-selskapet, SUS, er en forening som gjennom sin virksomhet skal fremme interessen for Sigrid Undset og hennes forfatterskap samt støtte arbeidet med Norsk litteraturfestival, Sigrid Undset-dagene.

Vår venneforening som skal være både for lystlesere og fagfolk, finnmarkinger og lillehamringer, aktive festival-assistenter og passive støttemedlemmer. Foreningen arbeider med å fremme Sigrid Undsets forfatterskap, men er også en venneforening for alle som er glad i litteratur.

Når mennesker møtes i interessen for en yndlingsforfatter, oppstår «et slags lykkelig frimureri», skriver Sigrid Undset. Det er nettopp et slikt fellesskap vi vil invitere Undsets lesere til – gjennom arrangementer, bidrag til litteratur-festivalen på Lillehammer og ikke minst gjennom vårt medlemsblad Gymnadenia.

Vi takker for støtte fra alle dere som er medlem i Sigrid Undset-selskapet og til våre støttespillere: Gunnar Bjerkes kulturstiftelse, Bergesenstiftelsen, Fritt Ord og Sparebankstiftelsen, som gjør det mulig å invitere og lage program for formidling av Sigrid Undsets liv og forfatterskap! Vi takker også for godt samarbeid med Norsk Litteratufestival – Sigrid Undset-dagene og Stiftelsen Lillehammer museum som forvalter Bjerkebæk – Sigrid Undsets hjem på Lillehammer. 

Styreleder Styremedlemmer Varamedlemmer Valgkomite Revisor

Kristin Brandtsegg Johansen

Heidrun Sørlie Røhr


Marie Othilie Hundevadt


Cecilie Skeide


Kari Spjeldnæs


Camilla Bennin


Marit Borkenhagen

Janne Aasebø Johnsen


Anne-Stine Dolva

Kirsti Johnson


Jorid Vaagland


Inger Marie Bakke

Jesper Holthe

Vedlegg