The Sigrid Undset Society

Sigrid Undset Selskapet

Sigrid Undset-selskapet, SUS, er en forening som gjennom sin virksomhet skal fremme interessen for Sigrid Undset og hennes forfatterskap samt støtte arbeidet med Norsk litteraturfestival, Sigrid Undset-dagene.

Vår venneforening som skal være både for lystlesere og fagfolk, finnmarkinger og lillehamringer, aktive festival-assistenter og passive støttemedlemmer. Foreningen arbeider med å fremme Sigrid Undsets forfatterskap, men er også en venneforening for alle som er glad i litteratur.

Når mennesker møtes i interessen for en yndlingsforfatter, oppstår «et slags lykkelig frimureri», skriver Sigrid Undset. Det er nettopp et slikt fellesskap vi vil invitere Undsets lesere til – gjennom arrangementer, bidrag til litteratur-festivalen på Lillehammer og ikke minst gjennom vårt medlemsblad Gymnadenia.

Styreleder Styremedlemmer Varamedlemmer Valgkomite Revisor
Kristin Brandtsegg Johansen
Sissel Karlsen Fjeldet
Tone Ljoså
Frode Sannum
Heidrun Sørlie Røhr
Marie Othilie Hundevadt
Marit Borkenhagen
Cecilie Skeide
Inger Norbye
Kirsti Johnson
Jorid Vaagland
Inger Marie Bakke
Jesper Holthe