The Sigrid Undset Society

Om Sigrid Undset-selskapet

Sigrid Undset-selskapet, SUS, er en forening som gjennom sin virksomhet skal fremme interessen for Sigrid Undset og hennes forfatterskap samt støtte arbeidet med Norsk litteraturfestival, Sigrid Undset-dagene.
Deler av styret ved hagedugnad på Bjerkebæk 3. mai 2022

Vår venneforening som skal være både for lystlesere og fagfolk, finnmarkinger og lillehamringer, aktive festival-assistenter og passive støttemedlemmer. Foreningen arbeider med å fremme Sigrid Undsets forfatterskap, men er også en venneforening for alle som er glad i litteratur.

Når mennesker møtes i interessen for en yndlingsforfatter, oppstår «et slags lykkelig frimureri», skriver Sigrid Undset. Det er nettopp et slikt fellesskap vi vil invitere Undsets lesere til – gjennom arrangementer, bidrag til litteratur-festivalen på Lillehammer og ikke minst gjennom vårt medlemsblad Gymnadenia.

Vi takker for støtte fra alle dere som er medlem i Sigrid Undset-selskapet og til våre støttespillere: Gunnar Bjerkes kulturstiftelse, Bergesenstiftelsen, Fritt Ord og Sparebankstiftelsen, som gjør det mulig å invitere og lage program for formidling av Sigrid Undsets liv og forfatterskap! Vi takker også for godt samarbeid med Norsk Litteratufestival – Sigrid Undset-dagene og Stiftelsen Lillehammer museum som forvalter Bjerkebæk – Sigrid Undsets hjem på Lillehammer.

Leder:

 • Kristin Brandtsegg Johansen (2022)
 • Styremedlemmer:

 • Birgitte Schumann-Olsen (2022-2023)
 • Heidrun Sørlie Røhr (2022-2023)
 • Cecilie Skeide (2021-2022)
 • Kari Spjeldnæs (2021-2022)
 • Camilla Bennin (2021-2022)
 • Marit Borkenhagen, Norsk Litteraturfestivals representant (2021-2022)
 • Varamedlemmer:

 • Frøydis Vold (2022)
 • Anne-Stine Dolva (2022)
 • Valgkomite:

 • Inger Marie Bakke
 • Kirsti Johnson
 • Jorid Vaagland
 • Vedlegg: